Stichting Marketing Zaanstreek|Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Onder de website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.zaanstreek.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”;

 

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;

 

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld;

 

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, opvragen, bekijken, raadplegen, gebruik maken van contactgegevens. Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;

 

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt;

 

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook;

 

7. De stichting: Stichting Marketing Zaanstreek, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 51367378;

 

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.